Žiadosť o certifikát

Radi vám zašleme ročný e-certifikát potvrdzujúci množstvo emisií vášho vozového parku za uplynulý rok, ktoré ste znížili vďaka účasti v programe Clean Advantage. Zadaním informácií nižšie si môžete e-certifikát vyžiadať. Majte na pamäti, že zákazníkom, ktorí si e-certifikát vyžiadajú do 31. decembra tohto roku, bude e-certifikát odoslaný v prvom štvrťroku nasledujúceho roku.