Działania na rzecz Redukcji Węgla


Program Clean Advantage automatycznie równoważy emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych dzięki inwestycjom w szeroka gamę ponownego zalesiania, energię alternatywną, biomasę i inne projekty zarówno lokalne jak i globalne, podlegające zmianom w skali roku, jak wykorzystanie, cena i inne czynniki. Oprócz tych projektów współpracujemy również z Fundacją The Arbor Day Foundation w zakresie sadzenia drzew i wspierania jej projektów redukcji CO2. Wspólnie te inwestycje i partnerzy umożliwiają nam w sposób automatyczny zapewniać rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju dla Twojej firmy, jej pracowników i społeczności.

Lokalne projekty

Sadzenie drzew – Krasnystaw, Polska

Partner: Klub Gaja
We wrześniu 2019 roku około 100 osób, w tym członkowie Klubu Gaja, lokalni mieszkańcy, przedstawiciele władz miasta i młodzież szkolna zgromadziło się na rynku w Krasnymstawie w celu zasadzenia na nim drzew. Wspólnymi siłami posadzono 4 wielkie kasztanowce czerwone na rynku obok Klęczącego Drzewa, które zdobyło tytuł polskiego Drzewa Roku 2018.

Po zakończeniu sadzenia drzew grupa uczestników wzięła udział w warsztacie edukacyjnym na temat tworzenia siedlisk dla dzikich owadów zapylających. Edukatorzy z Klubu Gaja wraz z uczniami oraz nauczycielami z miejscowych szkół zbudowali cztery domki dla motyli, które zostaną umieszczone w szkolnych ogródkach oraz w parku miejskim.

Narodowy Dzień Sadzenia Drzew – Śląsk, Polska

Partner: Klub Gaja
W październiku 2019 roku z okazji Narodowego Dnia Drzewa odbyły się na Śląsku – w Katowicach, Bielsku Białej oraz w Ustroniu – trzy wydarzenia związane z sadzeniem drzew. 186 uczestników posadziło łącznie 225 drzew, krzew i bylin. Edukatorzy z Klubu Gaja poprowadzili warsztaty skierowane do mieszkańców oraz uczniów szkół na temat ochrony klimatu i różnorodności biologicznej. Uczestnicy warsztatów zbudowali 31 domków dla dzikich owadów zapylających, które zostały umieszczone na miejskich terenach zielonych, na obszarach zadrzewionych oraz w ogródkach szkolnych.

Projekt zalesienia – Województwo podlaskie, Polska:

Projekt Zalesiania Północnej Polski jest projektem zgodnym z normą ISO 14064-2, mającym na celu zasadzeniu rodzimych lasów mieszanych na nieużywanych gruntach rolnych w północnej Polsce, które od ponad 50 lat są wolne od pokrywy leśnej. Obszar projektu obejmuje łącznie 4823 hektarów terenów należących do osób prywatnych, które są w wyniszczonym gospodarką rolną stanie. Projekt obejmuje zasadzenie 24,2 milionów drzew na 3600 hektarach. Szacuje się, że projekt umożliwi wzrost zasobów węgla przez rozwój biomasy i węgla organicznego w glebie o około 10 730 ton rocznie w ciągu 40 lat – w sumie ok. 429 000 t węgla. Szacuje się, że w ramach projektu corocznie będzie usuwanych 37 500 ton ekwiwalentu CO2, łącznie ok. 1 500 000 t ekwiwalentu CO2 w 40-letnim okresie trwania projektu. Wspólne korzyści wynikające z projektu zalesiania obejmują tworzenie miejsc pracy przy sadzeniu lasów, zwiększoną retencję hydrologiczną, zwiększoną różnorodność biologiczną i zwiększoną naturalną odporność. 

Globalne projekty

Sadzenie drzew i rewitalizacja miejskiej ścieżki rowerowej – Bańska Bystrzyca, Słowacja

Partner: Obywatelska inicjatywa rowerowa w Bańskiej Bystrzycy (OCIBB)
Wiosną 2019 roku wybudowano drogę rowerową łączącą centrum Bańskiej Bystrzycy z przedmieściem Podlavice. Niestety, podczas budowy zniszczono dużą część roślinności brzegowej. Projekt OCIBB zlecił badanie mające na celu rewitalizację przestrzeni. Ochotnicy biorący udział w badaniu posadzili 12 nowych drzew, które pomogą zrobić ścieżkę rowerową piękniejszą w 2020 roku; po tym etapie obszar zostanie zrewitalizowany i przekształcony w park.

Sadzenie drzew wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Stefanova – Stefanova, Słowacja

Partner: Klub obrońców przyrody KOZEL
W październiku 2019 roku lokalni mieszkańcy, odwiedzający, uczniowie szkół podstawowych, a nawet burmistrz miejscowości Vrbovce zebrali się razem, aby posadzić 50 drzew wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Stefanova. Drzewa dobrano starannie w taki sposób, aby komponowały się z przepięknym krajobrazem regionu Vrbov w zachodniej części Słowacji. Dąb letni, lipa drobnolistna, jabłoń, klon polny, czeremcha, buk, krzew i leszczyna znalazły tam swoje miejsce. Drzewa urosną i ozdobią kolorami aleję, pełniąc jednocześnie swoje podstawowe funkcje ekologiczne – będą przyciągać zapylacze i inne zwierzęta.

Sadzenie i odbudowa roślinności miejscowej – Velke Opatovice, Czechy

Partner: miasto Velke Opatovice
W październiku 2019 roku członkowie lokalnej społeczności uczestniczyli w projekcie usuwania gatunków inwazyjnych i odbudowy, realizowanym wzdłuż ścieżki prowadzącej z miejscowości Velke Opatovice do cmentarza. Gatunki nierodzime zostały usunięte i zastąpione rodzimymi, tradycyjnymi odmianami drzew owocowych. Małe drzewa posadzono również w pobliżu potoku, wskutek czego całkowita liczba posadzonych drzew wzrosła do 15. Projekt zrealizowano we współpracy z miastem Velke Opatovice oraz w konsultacji z Radą Zieleni Miejskiej, działającej w tym samym mieście.

Sadzenie drzew w Alei Wolności – Czechy

W październiku 2019 roku ponad 450 osób zebrało się razem, aby posadzić 132 drzewa owocowe, upamiętniając w ten sposób 30. rocznicę Aksamitnej Rewolucji. Obecnie wzdłuż drogi z miejscowości Vestec aż do praskiego jarmarku garncarskiego rozciąga się aleja drzew o długości ponad jeden kilometr. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele gmin, influencerów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, władz lokalnych, szkół i społeczeństwa. Zasadzono tylko gatunki rodzime ze względu na ich pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną. Po 60 latach obie wioski nareszcie znowu komunikują się ze sobą.

Społecznościowy ogród jadalny – Kétsoprony, Węgry

Partner: Stowarzyszenie pożytku publicznego PONT MI („Tylko my”)
W październiku 2019 roku garstka wolontariuszy połączyła siły w ramach projektu mającego na celu stworzenie społecznościowego ogrodu jadalnego na granicy miejscowości Kétsoprony. Posadzono 44 rodzime drzewa owocowe i 80 krzaków, m.in. śliwy, grusze, wiśnie, drzewa morelowe i jabłonie, a także tarninę, dziką różę, krzaki agrestowe i malinowe. W ramach podobnych projektów PONT MI zamierza zabezpieczyć rdzenne zasoby społeczności.

Sadzenie drzew w Vasvár –

Partner: Towarzystwo Kronik Vasvár
10 wolontariuszy posadziło rodzime drzewa owocowe na terenie miasta Vasvár. Łącznie posadzono 80 drzew owocowych: grusze, drzewa brzoskwiniowe, śliwy, jabłonie i wiśnie.

Zieleń w Zsombó

Partner: Przyłączanie się do Stowarzyszenia Zsombó
Obszar otaczający wieżę telefoniczną, położony w samym sercu osiedla Zsombó, przekształcono w piękną przestrzeń publiczną. 50 członków lokalnej społeczności posadziło drzewa, krzaki i wieloletnie kwiaty – łącznie posadzono ponad 800 roślin. W nowym parku znajduje się również sztuczny zegar słoneczny, wykonany z grafitu przez miejscowego rzemieślnika, na podstawie planów astronoma mieszkającego w Zsombo.

Ogród tradycyjny – Battonya, Węgry

Partner: Stowarzyszenie Historii Lokalnej Fodor Manó
W październiku 2019 roku 30 wolontariuszy zebrało się razem, aby stworzyć ogród na terenie starej zagrody w posiadłości wiejskiej Battonya, zarządzanej przez Stowarzyszenie Historii Lokalnej Fodor Manó.

W sadzie posadzono 56 rodzimych drzew owocowych, 80 krzewów i 20 krzaków; stare, rdzenne drzewa węgierskie zostały zaprezentowane mieszkańcom miejscowości Battonya. Miejscowe organizacje pozarządowe i szkoły mogą teraz korzystać z ogrodu w celach rekreacyjnych. Dzięki projektowi ten wiejski dom zachowuje tradycje i stare zwyczaje, służąc społeczności miasta Battonya jako przestrzeń publiczna.

Tatry Wysokie – Zasadź drzewo i zrób projekt domu – Tatry Wysokie, Słowacja:

Od 2004 r. w Tatrach Wysokich ponad trzy miliony drzew na powierzchni 8737 ha zostało zniszczonych przez burze i szkodliwego dla drewna kornika europejskiego. W ostatnich latach chrząszcz ten zniszczył ponad 2 254 000 drzew na powierzchni prawie 7300 hektarów. Aby rozwiązać ten problem ekologiczny i środowiskowy, w ramach projektu „Zasadź drzewo i stwórz dom”, autorstwa ZASAĎ STROM, zasadzone zostały drzewa w najbardziej potrzebujących obszarach Tatr Wysokich. W kwietniu 2018 r., dzięki współpracy z programem Clean Advantage, zasadzono 1050 nowych świerków. Wspaniałe nagranie wideo z ostatniego wydarzenia związanego z sadzeniem jest dostępne tutaj.

Projekt nasadzenia drzew i przywrócenia zieleni – Tvrdonice, Republika Czeska:

4 maja 2018 r. organizacja Okrašlovací Spolek Tvrdonice zasadziła nowe drzewa w miejscu zwanym Výhonekin Tvrdonice. Nasadzenie zostało przeprowadzone z udziałem członków stowarzyszenia z pomocą dzieci z lokalnego przedszkola. Dzieci adoptowały wybrane przez siebie drzewa. Zasadzono siedem orzechów i dwa mchy. Dziękujemy za współpracę Fundacji Partnerskiej Wsparcia Finansowego, przedszkolu w Tvrdonicach i innym ochotnikom, którzy uczestniczyli w tym ważnym projekcie.

Redukcja inwazyjnych i ekspansywnych gatunków roślin w Karkonoskim Parku Narodowym, Republika Czeska

Karkonoski Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym w Republice Czeskiej. Obecnie zadanie parku polega na zachowaniu lasów i różnorodnych gatunkowo łąk. Niestety inwazyjne gatunki zagrażają zdrowiu określonym obszarom na terenie parku. Celem tego projektu jest usunięcie tych inwazyjnych gatunków, aby poprawić stan zdrowia łąk i lasów w parku narodowym. Administracja Karkonoskiego Parku Narodowego organizuje profesjonalne działania interwencyjno-zarządzające, skupiające się na wszystkich inwazyjnych gatunkach. Karkonoski Park Narodowy pragnie wykorzystać swoje obszerne doświadczenie w usunięciu inwazyjnych lub ekspansywnych gatunków tak, aby wyeliminować ich wpływ na wybranych łąkach. Ubiegłej wiosny miejsce projektu zostało przygotowane przez architekta krajobrazowego. Usunięto stare, niepochodzące oryginalnie z tego obszaru drzewa, a nowe drzewa i rośliny zostaną zasadzone jesienią 2018 r.

Projekt Clear Plate Agricultural – Węgry:

Program oparty jest na zmianie metod uprawy gleby od uprawy konwencjonalnej do uprawy konserwującej, co powoduje mniej zaburzeń gleby i emisji niż konwencjonalne formy uprawy. Obejmuje to formy upraw z zredukowaną orką, w których część resztek roślinnych pozostaje po zbiorach na powierzchni gleby, aby chronić glebę i chronić wilgoć. Program ma również na celu ograniczenie stosowania nawozów azotowych i innych chemikaliów, zastępując je częściowo materiałami organicznymi: nawozami bakteryjnymi i algowymi. Zużyty nawóz złożony z liści alg może zastąpić 50 kg azotowej substancji czynnej, co znacznie poprawia stabilność ekosystemów. Całkowita liczba udziałowców zaangażowanych w projekt to 369, z których 234 to udziałowcy drobni. Obszar objęty umową: 79 249,6 ha, z czego 38 225,8 ha (48,3%) jest uprawiane przez drobnych udziałowców.

Down Arrow

Arboretum Banisko – restauracja historycznego arboretum z drzewami owocowymi na Słowacji

Położony w północno-zachodniej części Arboretum Breza Banisko to stary, zabytkowy, otwarty sad. Organizacja Brezno dla Obywateli zachowała i ulepszyła sad, rewitalizując stare nasadzenia drzewek owocowych, sadząc nowe i zapewniając im regularną opiekę. Aby pomóc w osiągnięciu tych celów, wolontariusze uczestniczyli w projekcie – pod przewodnictwem arborysty. Wolontariusze nauczyli się radzić sobie z sadami, jak projektować nowe nasadzenia drzew i jak zachować ten obszar dla przyszłych pokoleń.

Brno Kninicky Hydro Power Project – Brno, Republika Czeska:

Kninicka elektrownia wodna pod zbiornikiem w Brnie w Brnie-Bystrcu została zaprojektowana jako źródło energii szczytowej przeznaczonej do uzupełnianiania zwiększonego zużycia energii elektrycznej w porannych i wieczornych szczytach. Jest wyposażona w pionowy zestaw zespołu generatora turbo z turbiną Kaplana. Chociaż maksymalny użyteczny przepływ turbiny wynosi 22 m3 / s, to optymalnie działa przy maksymalnym użytecznym przepływie 17-18 m3 / sek. Zainstalowana moc instalacji o wartości 3100 kW jest osiągana przy maksymalnej wysokości wznoszenia.

Projekt sadzonkowy na trasie Várvölgy – Pilisborosjenő, Węgry

Stowarzyszenie 2097, nowa grupa lokalna, utworzona przez aktywnych mieszkańców Pilisborosjenő, wioski położonej na północny wschód od Budapesztu skupia się na ochronie popularnego obszaru zwanego „Várvölgy” (zamkowa dolina). Ta malownicza, znana trasa wiedzie wśród pięknych, usytuowanych w górach miejsc i lawendowych pól, poza odcinkiem o długości około 500 m, który jest jałowy i otoczony działkami rolnymi. Dzięki środkom finansowym z programu zasadzono alejkę drzew wzdłuż tego odcinka. 5 maja 2018 r. odbyło się zasadzenie z udziałem 30 lokalnych rodzin, które mogły skorzystać z opcji adopcji drzew, wzmacniając tym samym swoje zaangażowanie w zrównoważone ulepszanie swojej społeczności.

Projekt Thera II Wind Power Project – Mosonmagyaróvár, Węgry:

Projekt obejmuje diałalność pięciu turbin wiatrowych i zasila węgierską sieć elektryczną czystą energią. W rezultacie, Thera II przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszając szacunkowo emisję 18 000 ton węgla, I redukując emisję zanieczyszczeń związanych z eksploatacją elektrowni cieplnych na paliwa kopalne (w tym SO2, NOx i pyłu w linii bazowej, przy scenariuszu normalnego biznesu), w ten sposób poprawiając lokalne środowisko, a także zrównoważony rozwój Węgier.

Lipski Okręg Administracyjny – Ponowne zalesianie, Niemcy:

Lipski Okręg Administracyjny, służący wcześniej jako obszar wydobycia węgla kamiennego, dzisiaj w pełni pozbawiony drzew i naturalnych obszarów leśnych. Prace Fundacji Arbor Day w zakresie ponownego zalesienia tego obszaru doprowadzą w końcu do ochrony całego działu wodnego.

Projekt Lohberg 1/2 – Wychwytywanie metanu z kopalni węgla, Dinslaken, Niemcy:

W ramach tego projektu wychwytywany jest gaz z nieużywanych szybów 1 i 2 w kopalni Lohberg w Dinslaken. Wychwycony metan jest następnie wykorzystywany do produkcji energii – ilość sięga 8148 MW. Energia jest następnie dostarczana do ludności za pomocą publicznej sieci energetycznej.

Projekt elektroenergetyczny połączenia sieci fotowoltaicznej, Ningxia Angli Lingwu Chiny:

Projekt wygeneruje energię elektryczną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii fotowoltaicznej (PV) w NWPG i zastąpi równoważną energię elektryczną wytwarzaną przez elektrownie opalane paliwami kopalnymi, podłączone do NWPG. Zainstalowana moc projektu wynosi 39 MWp (15 792 modułów słonecznych o mocy 190W, 150 264 modułów słonecznych o mocy 235W i 4 280 modułów słonecznych o mocy 240 W), a dzięki temu osiągnie się redukcję emisji gazów cieplarnianych. Oczekiwana elektryczna moc w sieci wyniesie 54 000 MWh, co przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przez zastąpienie części dostaw energii elektrycznej w NWPG, a PLF projektu wynosi 15,67%. Projekt doprowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) poprzez wyeliminowanie równoważnej energii elektrycznej dostarczanej przez NWPG, która jest zdominowana przez elektrownie opalane paliwem kopalnym. Szacowana roczna redukcja emisji wynosi 48 402 t CO2.

Projekt Ecomapuá Amazon REDD – Ilha de Marajo, Brazylia:

Ten zlokalizowany we wschodniej części Puszczy Amazońskiej w Brazylii projekt zapobiegnie wylesieniu 4253,14 ha lasów. Szacuje się, że do końca 2018 r. emisja ekwiwalentu CO2 ulegnie zmniejszeniu o 30 024 t. W trakcie 30-letniego okresu działania projektu szacuje się, że emisja ekwiwalentu CO2 zmniejszy się o 1 432 278 t. Mieszkańcy obszarów objętych projektem w dużej mierze polegają na zasobach naturalnych. Aby przyczynić się do ich zrównoważonego rozwoju, w ramach projektu dostępne będą szkolenia dotyczące pozyskiwania środków bez wycinania drzew.

Henan Xinxiang 24MW Projekt generowania energii z wykorzystaniem biomasy, Chiny:

Henan Xinxiang 24MW Biomass Cogeneration Project zlokalizowany jest w powiecie Huixian w Xinxiang City, w prowincji Henan, w Chinach i został wdrożony przez Xinxiang Tianjie Bio-Power Generation Co., Ltd. Projekt obejmuje instalację dwóch elektrowni kogeneracyjnych 12MW opartych o spalanie pozostałości biomasy; wytwarza energię elektryczną w ilości 126 709 MWh / rok, dostarczaną do centralnej sieci energetycznej Chin; oraz ciepło w ilości 909 200 GJ / rok; oraz wykorzystanie pozostałości biomasy do kogeneracji energii i ciepła. Projekt nie zredukuje emisji, ale doprowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez wyeliminowanie równoważnej energii elektrycznej wytwarzanej przez CCPG z biogazowo opalaną instalacją kogeneracyjną, która ma niższą emisję CO2. Ponadto emisje CH4 zostaną zmniejszone poprzez uniknięcie rozkładu cząstek pozostałości biomasy. Szacuje się, że w wyniku tego projekt osiągnie 123 858 t CO2 redukcji emisji rocznie.

Wiązany projekt energii wiatrowej KMSPL, Bangalore, Indie:

Projekt został powzięty w celu ujarzmienia potencjału dostępnej energii wiatrowej. Projekt obejmuje 49 turbin wiatrowych generujących w sumie zainstalowaną moc rzędu 38 275 MW. Projekt będzie generował około 89, 92 milionów jednostek elektryczności rocznie, sprzedawanych w pełni państwowym zakładom energetycznym lub przeznaczonych na potrzeby własne. Projekt pomoże ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, wykorzystując źródła energii odnawialnej do wytwarzania energii, które w przeciwnym razie byłaby wytwarzana przy pomocy nieodnawialnych paliw charakteryzujących się wysoką emisją dwutlenku węgla. Ten projekt to projekt typu „green field”, mający na celu wykorzystanie energii wiatrowej do produkcji energii. Wdrożenie projektu doprowadzi do redukcji emisji CO2 rzędu 83 350 ton rocznie, zastępując elektryczność z sieci, generowana głównie w wyniku spalania paliw kopalnianych w elektrowniach Sieci południowej.

Wiązany projekt elektrowni wiatrowych TASMA-V2, Tamilnadu, Indie:

Jest to projekt zgrupowanych elektrowni wiatrowych, obejmujący instalację 396 turbin wiatrowych w Tamilnadu, koordynowany przez stowarzyszenie Tamilnadu Spinning Mills Association (TASMA-V2). Zamierzeniem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i promocja zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu energii odnawialnej (wiatru) do wytwarzania energii, dzięki współpracy pewnej liczby inwestorów mających niewielkie wymagania w zakresie poboru energii, do zainwestowania w turbiny wiatrowe. Tym samym projekt wygeneruje około 4 559, 321 GWh energii, co spowoduje ograniczenie o około 4 173 925 ton CO2 w ciągu 10 lat. Gdyby projekt nie doszedł do skutku, równowartość elektryczności wygenerowanej przez elektrownie podłączone do południowej sieci energetycznej oparta byłaby głównie na paliwach kopalnych.

Projekt interaktywnej sieci energii słonecznej z ogniw fotowoltaicznych, Gujarat, Indie:

Firma Louroux Bio Energies Limited (LBEL) wdrożyła projekt energetyczny oparty o technologię pozyskiwania energii słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy 25 MW w wiosce Sujangadh, w dystrykcie Taluka-Muli in Surendranagar w stanie Gujarat. LBEL to narzędzie do celów specjalnych (SPV) opracowane specjalnie pod kątem promowania inicjatyw w zakresie pozyskiwania czystej energii siostrzanej firmy Ajanta Overseas Limited (99,995% udziałów). Elektryczność generowana dzięki projektowi jest eksportowana do sieci energetycznej regionu i sprzedawana elektrowni państwowej stanu Gujarat (Gujarat Urja Vikas Nigam Limited) na podstawie umowy o dostawę elektryczności. LBEL postanowiło zastosować technologię cienkowarstwową w projekcie Gujarat 25 MW.

Elektrownia wiatrowa Killik, Tokat, Turcja:

Celem elektrowni wiatrowej Killik jest wykorzystanie potencjału energii wiatru w Turcji i kompensacja wymogów energetycznych w sposób zrównoważony, bezpieczny dla środowiska i ekonomiczny. PEM Enerji A.Þ. (PEM) proponuje instalację elektrowni wiatrowej Killik o zainstalowanej mocy 40 MW w centralnym rejonie Tokat. Elektrownia wiatrowa Killik będzie dysponować 16 turbinami, każda o mocy 2,5 MW. Elektrownia wiatrowa Killik będzie podłączona przy pomocy 15-kilometrowej linii zasilania do stacjo transformatorowej 154 kV w Gobel, a wytworzona energia będzie dostarczana do państwowej sieci energetycznej.

Projekt gazu składowiskowego do pozyskiwania elektryczności, Turcja:

Projekt obejmuje gromadzenie gazu składowiskowego, składającego się głównie z metanu i dwutlenku węgla, który obecnie jest uwalniany do atmosfery i wykorzystanie go jako paliwa do wytwarzania elektryczności. Prąd wytwarzany dzięki projektowi będzie zasilał państwową sieć energetyczną i zastąpi prąd, który w innym wypadku byłby wytwarzany przez elektrownie zasilane paliwami kopalnianymi.

Projekt Wind Park Vader Piet, Aruba:

Ta znajdująca się na wschodnim wybrzeżu Aruby na Antylach Holenderskich farma wiatrowa składa się z 10 turbin o łącznej mocy przetwórczej 30 MW. Park wiatrowy „Vader Piet” każdego roku wytwarza 126 000 MWh energii dostarczanej do sieci, wypierając energię tworzoną z wykorzystaniem paliw kopalnych i wspierając przejście wyspy na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Park wiatrowy „Vader Piet” wykorzystuje obficie występujący na wschodnim wybrzeżu Aruby wiatr, dostarczając bezemisyjną energię do sieci. W ramach projektu działa 10 turbin, każda z nich o mocy 3 MW, zapewniając łączną moc przetwórczą w wysokości 30 MW. Projekt przynosi wiele korzyści zarówno dla Aruby, jak i dalszego otoczenia. Zmniejszając potrzebę na importowaną energię elektryczną z paliw kopalnych, Aruba zmniejsza swoją zależność od zagranicznych źródeł energii, wzmacniając w ten sposób swoją stabilność energetyczną i samowystarczalność. Farma wiatrowa zwiększa również regionalne możliwości zatrudnienia, prowadząc do poprawy lokalnej ekonomii w formie inwestycji. Przewiduje się, że projekt ograniczy emisję gazów cieplarnianych o około 152 783 t ekwiwalentu CO2 rocznie.

Redukcja węgla

Redukując emisję Twojej floty uczestniczymy i inwestujemy w projekty zatwierdzone pod katem eliminacji CO2 z atmosfery. Przestrzegamy ścisłych wytycznych i protokołów oraz wycofujemy certyfikowane kredyty węglowe w wiodących rejestrach publicznych.